A Perfect Pairing (2022) คู่นี้… คือเพอร์เฟค

A Perfect Pairing

A Perfect Pairing (2022) คู่นี้… คือเพอร์เฟค

เรื่องย่อ : โลล่า สาวใสที่กล้าได้กล้าเสีย เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญไวน์และตัดสินใจลาออกจากบริษัทไวน์ยักษ์ใหญ่ เพื่อตั้งใจจะตั้งบริษัทนำเข้าไวน์ของตัวเอง เธอซื้อใจลูกค้ารายใหญ่ด้วยการมาทำงานในฟาร์มแกะที่ออสเตรเลีย จนปิ๊งรักกับหนุ่มบ้านไร่มาดเซอร์เข้าถึงยาก