Ante Sundaraniki (2022) รักข้ามกฏเหล็ก

Ante Sundaraniki (2022) รักข้ามกฏเหล็ก

Ante Sundaraniki (2022) รักข้ามกฏเหล็ก

เรื่องย่อ : เมื่อซุนดาร์กับลีลา คู่เพื่อนซี้สมัยเด็กเกิดปิ๊งรักกัน แต่ปัญหาอยู่ทั้งสองครอบครัวนั้นนับถือศาสนาต่างกัน ฝ่าย ชายนั้นนับถือศาสนาพราหมณ์ ฝ่ายหญิงนั้นนับถือคริสเตียน ครอบครัวของทั้งสองเป็นครอบคัวที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างมาก ทั้งสองจึงต้องช่วยกันคิดหาหนทางโน้มน้าวใจครอบครัวหัวโบราณของทั้งคู่ให้ยอมรับความรักต่างศาสนา