Heropanti 2 (2022)

Heropanti 2 (2022)

เรื่องย่อ : เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ออกช่วยคนในยามราตรี ไม่ว่าจะช่วยคนจากการโดนปล้น โจรกรรม การลักพาตัว จนรัฐบาลอินเดียทราบเรื่องนี้จึงมอบภาระกิจให้เขาไปยังรัสเซียเพื่อสังหาร ทหารรัสเซียใยนยามราตรี แต่มีบางอย่าผิดพลาดทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่านี่คือผู้นำของกองทัพรัสเซีย