JugJugg Jeeyo (2022)

JugJugg Jeeyo (2022)

เรื่องย่อ : เป็นเวลาห้าปีแล้วที่ Kuku และ Naina แต่งงานกันหลังจากรู้จักกันมาเกือบทั้งชีวิต และตอนนี้พวกเขาได้แยกกันอยู่ พวกเขาอาศัยอยู่ที่แคนนาดา และกำลังจะเดินทางกลับไปอินเดียเพื่อไปร่วมงานแต่งของน้องสาว KuKu ก่อนที่ Kuku จะบอกเรื่องที่เขาแยกกันอยู่กับNainaพ่อและแม่ พ่อแม่เขากลับบอกเขาก่อนว่าทั้งคู่จะหย่ากัน ในขณะเดียวกันตัวน้องสาวที่จะแต่งงานก็ไม่แน่ใจว่าจะแต่งดีหรือจะกลับไปหาแฟนเก่า