Look Both Ways (2022)

movie1

าตาลี เบนเน็ต หรือแนต นักศึกษาสาวในมหาวิทยาลัยเท็กซัส ที่วางแผนหลังเรียนจบจะย้ายไปอยู่แอลเอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ในวันฉลองการเรียนจบ เธอสงสัยว่าตัวท้องกับเพื่อนชายคนสนิท เก๊บ หากเธอท้องแผนชีวิตทั้งหมดต้องเปลี่ยนไป  แต่หากไม่ได้ท้อง เธอจะได้ทำตามแผนที่วางไว้