Silverton Siege (2022) วินาศกรรมซิลเวอร์ตัน

Silverton Siege (2022)

Silverton Siege (2022) วินาศกรรมซิลเวอร์ตัน

เรื่องย่อ : เหล่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านรุ่นเยาว์ ที่ทำแผนวางระเบิดคลังน้ำมันผิดพลาด จนสุดท้ายหนีเข้าไปอยู่ในธนาคารที่มีทางเข้าออกทางเดียว และมีตัวประกันอยู่ในธนาคาร และจะปล่อยพวกเขาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเนลสัน แมนเดลาเท่านั้น