Alien Abduction เปิดแฟ้มลับ เอเลี่ยนยึดโลก

Alien Abduction เปิดแฟ้มลับ เอเลี่ยนยึดโลก

Alien Abduction เปิดแฟ้มลับ เอเลี่ยนยึดโลก

2021

Alien Abduction เปิดแฟ้มลับ เอเลี่ยนยึดโลก Alien Abduction หนังที่ผลิตจากสถานะการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง เมื่อครอบครัวหนึ่งกำลังเริ่มเดินทางท่องเที่ยวในแถบเทือกเขา จำต้องเจอกับการบุกของคนเราต่างดาว ซึ่งพวกเขาก็เก็บภาพเอาไว้ได้ทั้งสิ้น เปิดแฟ้มลับ เอเลี่ยนยึดโลก