Shabaash Mithu (2022) ผู้หญิงชุดฟ้า

Shabaash Mithu (2022) ผู้หญิงชุดฟ้า

เรื่องย่อ : มิทาลี ราช ไอคอนคริกเก็ตหญิงชาวอินเดียต้องฝ่าฟันอุปสรรค์ในเส้นทางสายกีฬากับสังคมหัวโบรานรอบตัวเธอ เรื่องราวความมุ่งมั่นและจุดยืนของเด็กสาวในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความหลงใหล ความกล้าหาญ และความฝันของเธอ