Shanghai knight (2022) ศึกอาชาเซี่ยงไฮ้

Shanghai knight (2022) ศึกอาชาเซี่ยงไฮ้

Shanghai knight (2022) ศึกอาชาเซี่ยงไฮ้

เรื่องย่อ : เรื่องราวของการก่อตั้งสโมสรแข่งม้าของจีน เพื่อผู้ชนะจะได้รับสิทธิในการครองท่าเรือ จินกว่างหรง ผู้รักชาติ ได้ลงนามในสัญญาการพนันทั้งหมด 7 ท่าเรือยักษ์ใหญ่ กับหอการค้าญี่ปุ่นเพื่อปกป้องการควบคุมของท่าเทียบเรือ