Father Stu (2022) บาทหลวงกำปั้นเหล็ก

Father Stu (2022) บาทหลวงกำปั้นเหล็ก

Father Stu (2022) บาทหลวงกำปั้นเหล็ก

เรื่องย่อ : อดีตนักมวยหนุ่มที่จำใจต้องแขวนนวมเอาไว้เพราะสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวย  หลังรอดจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ร้ายแรง เขาตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองใหญ่เพื่อตามฝันในการเป็นนักแสดง แต่เขาได้บังเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาให้ไปด้วยศรัทธาในรั้วโบสถ์คาทอลิก เขาจึงมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นบาทหลวง เผื่อเผยแพร่คำสอนศาสนาและช่วยเหลือเยียวผู้อื่น แม้ว่าคนรอบ ๆ ข้างเขาแทบจะไม่มีใครเชื่อและศรัทธาในตัวเขาเลยก็ตาม